Pielęgniarska opieka długoterminowa-domowa jest to opieka nad pacjentami obłożnie chorymi, którzy nie wymagają hospitalizacji na oddziałach lecznictwa stacjonarnego a którzy wymagają opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.


Do pielegniarkiej opieki długoterminowej domowej mogą byc zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych).

Świadczenia udzielamy od poniedziałku do piątki w godzinach od 8 do 20. W soboty i niedziele świadczenia udzielamy w uzasadnionych przypadkach.
 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu (dokumenty do pobrania):
- skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (PDF)
- karta oceny świadczeniobiorcy (PDF)

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

ul.Ks.Wł. Opolskiego 5
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 2490 358
fax.: +48 32 3460 220
biuro@medicor-chorzow.pl

 
strona główna | stomatologia | ginekologia | opieka długoterminowa | o nas | e-rejestracja | kontakt
copyright © 2024 Medicor
design: iSWS